خانه / محصولات شرکت شیشه مظروف یزد

محصولات شرکت شیشه مظروف یزد

ظروف نوشیدنی و متعلقات شامل (نیم یک، استکان، نیم لیوان، لیوان و نعلبکی و پارچ، زیر لیوانی و گیلاس)
کاسه ها (شامل کاسه های ۷۲ تا ۴ عددی)
ظروف پذیرایی شامل (قندان، بستنی خوری، دیس، کره خوری، پنیر خوری، اردور خوری، سس خوری)
محصولات متفرقه شامل (جا کاردی، نمکدان، جا شمعی، زیر سیگاری)