خانه / خانواده یاقوت بلور اصفهان

خانواده یاقوت بلور اصفهان

لیوان دسته دار یاقوت کد ۴۱۹
پیش دستی یاقوت کد ۸۰۳
قاب یاقوت بدون پایه کد ۸۰۴
قندان یاقوت کد ۱۳۰
شکلات خوری یاقوت کد ۱۳۵
کاسه کوچک یاقوت کد ۹۰۳
کاسه بزرگ یاقوت کد ۹۰۴
کاسه نیم گود یاقوت کد ۹۰۵